Ücretsiz Ticket Sistemi OTRS Kurulumu

0
160

ITSM, ITIL, Cobit derken günün sonunda hepimizin halletmesi gereken ihtiyaçlarından biri olan Ticket sistemi konusuna bir çözüm olması adına bugün size OTRS’i temel düzeyde anlatacağım. Ticket sistemi her ne kadar IT’ye yönelik olsada destek ve müşteri takip gibi benzer konular içinde ihtiyaç duyuluyor. Ve genelde bu yazılımlar ücretli oluyor. Aslında OTRS’de öyle ama ücretsiz versiyonuda bizim için bir çok ihtiyaca cevap veriyor. Kemerleri bağlayın çok uzatmadan kuruluma geçiyorum

Sistem gereksinimleri

CentOS 7 bir makine (GUI’ye gerek yok, minimum 4 GB ram

CentOS 7 makinenin internete çıkabiliyor olması kurulum sürecinde önemli.

CentOS’a ssh ile bağlanalım benim tercihim Putty siz diğer yazılımlarıda kullanabilirsiniz.

  • Başalamadan önce; Başlamadan önce, sisteminize EPEL repo ve gerekli diğer paketleri kurmanız gerekir. Aşağıdaki komutu çalıştırarak hepsini yükleyebilirsiniz. sudo yum install epel-release wget unzip -y
  • Kurulum tamamlandığında, aşağıdaki komutu çalıştırarak sisteminizi en son sürüme güncelleyin. sudo yum update -y
  • Ardından, tüm güncellemeleri uygulamak için sisteminizi yeniden başlatın. sudo shutdown -r now

Apache ve MariaDB’yi yükleme aşaması.

Ardından, sunucunuza Apache web sunucusu ve MariaDB kurmanız gerekecektir. Aşağıdaki komutu çalıştırarak bunları yükleyebilirsiniz: sudo yum install httpd mariadb-server -y

Kurulum tamamlandıktan sonra Apache ve MariaDB sunucusunu başlatın ve önyükleme sırasında aşağıdaki komutu kullanarak başlamalarını sağlayın: sudo systemctl start httpd sudo systemctl start mariadb sudo systemctl enable httpd sudo systemctl enable mariadb

MariaDB’yi Yapılandırmak

MariaDB’yi kurduktan sonra, OTRS için bir veritabanı oluşturmanız gerekecektir.

İlk önce, aşağıdaki komutla MySQL kabuğuna giriş yapın: mysql -u root -p

Ardından, aşağıdaki komutla OTRS için bir veritabanı oluşturun: MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE otrs_db;

Ardından, OTRS için bir kullanıcı oluşturun ve aşağıdaki komutu kullanarak OTRS veritabanına tüm ayrıcalıkları verin. MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON otrs_db.* TO 'otrs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Sonra, ayrıcalıkları aşağıdaki komutla izleyin: MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

MySQL kabuğundan çıkın: MariaDB [(none)]> \q

MariaDB yapılandırıldıktan sonra, my.cnf dosyasındaki varsayılan MySQL ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bunu, my.cnf dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyerek yapabilirsiniz; sudo nano /etc/my.cnf

max_allowed_packet=30M
query_cache_size=36M
innodb_log_file_size=256M
Komutlarını yazıp CTRL+O saveleyip cıkıyoruz.

Dosyayı kaydedin ve bu değişiklikleri uygulamak için MariaDB servisini yeniden başlatıyoruz. rm -f /var/lib/mysql/ib_logfile* sudo systemctl restart mariadb

SELINUX=disabled ß Disabled olarak güncelleyin ve kaydedip çıkın

OTRS Yüklenmesi ve Yapılandırılması

OTRS, Perl ile yazılmıştır ve Perl modüllerinin sayısını kullanır. Bu yüzden, gerekli tüm Perl modülünü sisteminize kurmanız gerekecektir. Aşağıdaki komutu çalıştırarak hepsini yükleyebiliriz.sudo yum install bash-completion "perl(Archive::Zip)" "perl(Crypt::SSLeay)" "perl(IO::Socket::SSL)" "perl(LWP::UserAgent)" "perl(Net::DNS)" "perl(Net::LDAP)" "perl(Template)" "perl(XML::LibXML)" "perl(XML::LibXSLT)" "perl(XML::Parser)" "perl(YAML::XS)" "perl(YAML::XS)" "perl(Authen::NTLM)" "perl(Mail::IMAPClient)" "perl(JSON::XS)" "perl(Encode::HanExtra)" "perl(DBD::Pg)" "perl(Crypt::Eksblowfish::Bcrypt)" perl-core procmail -y

Tüm modüller kurulduktan sonra, CentOS için OTRS RPM paketinin en son sürümünü web sitelerinden indirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için aşağıdaki komutunu çalıştırıyoruz: get http://ftp.otrs.org/pub/otrs/RPMS/rhel/7/otrs-5.0.22-01.noarch.rpm

Ardından, OTRS’yi aşağıdaki komutla yüklüyoruz: sudo rpm -ivh otrs-5.0.22-01.noarch.rpm

OTRS kurulduktan sonra, aşağıdaki betiği çalıştırarak eksik modülleri kontrol edebilirsiz. sudo /opt/otrs/bin/otrs.CheckModules.pl

Daha sonra, OTRS varsayılan konfigürasyon dosyasını kopyalamanız ve içinde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Bunu aşağıdaki komutu çalıştırarak yapabiliriz:cd /opt/otrs/Kernel sudo cp Config.pm.dist Config.pm sudo nano Config.pm

Yukarıdaki resimdeki DBleri değiştirip kayıt edip çıkıyoruz.

Ardından MySQL etkisizleştiriyoruz. apache2-perl-startup.pl dosyasını kullanarak etkinleştirebiliriz. sudo nano /opt/otrs/scripts/apache2-perl-startup.pl

Aşağıdaki satırları editliyoruz: # enable this if you use mysq use DBD::mysql (); use Kernel::System::DB::mysql;

Dosyayı kaydedip kapatın, ardından tüm değişiklikleri uygulamak için Apache servisini yeniden başlatabiliriz. sudo systemctl restart httpd

OTRS Web Arayüzüne erişim ayarlarını aktif ediyoruz.

Başlamadan önce, 80 numaralı bağlantı noktasının güvenlik duvarından geçmesine izin vermeniz gerekir. Bunu aşağıdaki komutu çalıştırarak yapabilirsiniz: sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp sudo firewall-cmd --reload

Güvenlik duvarı yapılandırıldıktan sonra web tarayıcınızı açın ve UR’yi yazın. http://your-server-ip/otrs/installer.pl ardından kurulumu bitmiş olacaktır.

Son olarak kurulum tamamlandıktan sonra OTRS arka planda çalışmasını sağlaması gereken komut aşağıdaki gibidir. sudo su - otrs -c "/opt/otrs/bin/otrs.Daemon.pl start" sudo su - otrs -c "/opt/otrs/bin/Cron.sh start"

Otrs kurulu serverin ipsini yazarak web browser üzerinden erişim sağlıyoruz.

Lisans anlaşmasını kabul ediyoruz.
MySQL seçerek devam ediyoruz.

Bilgileri aşağıdaki gibi dolduruyoruz ilk parola kısmına database için belirlediğimiz parolayı yazıyoruz. Otrs’e login olmak için parola oluşturuyoruz.
FQDN bilgisini makineden çekiyor bu bilgiyi önceden oradan güncellemekte fayda var.
Mail ayarlarını yapmanız size kolaylık sağlaycaktır bir kullanıcı şifresini unuttuğunda ona paralo sıfırlama maili göndermek ya da raporlar ticket bildirimleri vs gibi bilgileri almak için lazım olacak. Bunu daha sonrada ayarlarayabilirsiniz.
Son adıma geldik başlangıç sayfasından giriş yapabilirsiniz
Login olduktan sonra size yukarıdaki gibi bir ekran karşılıyor. Tam olmasada bir çok ekran Türkçe dil desteği mevcuttur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.